Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,295 - £26, 298 + Buddion

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Cynorthwyydd arlwyo

Mae Just Perfect Catering (Cyfyngedig) yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Just Perfect Catering ar safle Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 03/03/2019