Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Cyfrifol am y Rhaglen Gyhoeddi o 8 llyfr y flwyddyn, gyda ystod eang o gyhoeddiadau sydd yn adlewyrchu barddoniaeth Gymraeg gyda cydbwysedd rhwng teitlau addysgiadol, cyfyngedig a rhai eang eu apel.

Cyflogwr: Barddas

Sir: Unrhyw le

Cyflog: £27,668 - £31,601 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 22/12/2017

Prentis - Gofal Cwsmer a Gweinyddu

Darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr ynghyd â gwasanaeth proffesiynol yn nerbynfa’r swyddfa a leolir yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd fesul awr o £5.60 neu £7.05

Dyddiad Cau: 04/12/2018

Prentis Swyddog Cefnogi Tîm

Eich prif ddiben yw cefnogi’r holl dîm staff gyda’u gwaith. Gallai hyn amrywio o das- gau gweinyddol megis trefnu cyfarfodydd, llungopïo a ffeilio, cefnogi digwyddiadau, a rhoi cymorth...

Cyflogwr: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £14,870

Dyddiad Cau: 09/01/2018

Swyddog Gweinyddol x2

Rydym yn chwilio am 2 Swyddog Gweinyddol i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fyw o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20-25 £19,430 - £22,658 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/01/2018

Swyddog Prosiect

Mae rôl y Swyddog Prosiect yn ganolog wrth gyflawni deilliannau ‘Cyfaill Celfyddyd’, prosiect a ariennir drwy grant Prosiectau Strategol Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn partneriaeth â...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,728 - £28,936 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/12/2017

Swyddog Prosiect

Mae Mencap yn chwilio am Swyddog Prosiect brwdfrydig i chwarae rôl allweddol yn cyflwyno prosiect newydd, difyr a chyffrous sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cyflogwr: Mencap

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,200 y flwyddyn/pro rata

Dyddiad Cau: 10/01/2018