Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Prif Weithredwr

Mae'r Urdd am apwyntio arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg a thros blant a phobl ifanc i arwain y mudiad yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau'r canmlwyddiant, 2022

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £67,618 (Pwynt 1) - £78,388 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Rheolwr Rhaglen Waith S4C yr Egin

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen Waith, S4C yr Egin i arwain a chydlynu'r prosiect o safbwynt S4C. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) sy'n gyfrifol am y gwaith datblygu ar y Ganolfan.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 07/09/2017

Swyddog Cymraeg i Blant Arfon

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Cymraeg i Blant yn ardal Arfon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,430 (pro rata)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Swyddog Cynorthwyol Technoleg Gwybodaeth a'r We

I gynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal a datblygu systemau technoleg gwybodaeth, data a chyfathrebu Urdd Gobaith Cymru mewn cydweithrediad a Rheolwr T.G. a’r Uwch Swyddog T.G.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,793 - £19,468

Dyddiad Cau: 06/09/2017

Swyddog Datblygu Maldwyn

Cyd-gordio holl waith Urdd Gobaith Cymru o fewn y Rhanbarth.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,552 - £28,462

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Swyddog Gweinyddol

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,478 - £19,983

Dyddiad Cau: 30/08/2017

Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm gydag Athrawon Ymgynghorol Dechrau'n Deg i gefnogi’r gwaith o gynnig gofal plant o safon uchel fel rhan o’r rhaglen Dechrau'n Deg.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 08/09/2017

Uwch Reolwr Cyllid

Mae'r elusen GISDA, sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc bregus a digartref Gwynedd, yn awyddus i benodi Uwch Reolwr Cyllid i weithio llawn amser yn y swyddfa yng Nghaernarfon.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,332 - £29,790

Dyddiad Cau: 24/08/2017