Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Datblygu’r Gymraeg (Menter) ym Mhatagonia

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus, egnïol ac ymroddgar? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil? Rydym yn...

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750, ynghyd â llety +

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig gyda sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â’n tîm Ymholiadau Tai a Budd-daliadau yn Hybiau Butetown, STAR, Grangetown a Phen-y-lan.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/01/2019

Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol

Mae Grŵp Llandrillo Menai a chyfle cyffroes ar gael i ymuno a thîm Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu fel Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22, 826 - £38, 628 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2019