Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Comisiynydd Drama

Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. Byddwch yn ddolen gyswllt...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Derbynnydd

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo sta

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/04/2019

Gweithiwr Ymgysylltu Menter – Canolfan Menter De Cymru

A ninnau’n sefydliad blaenllaw ar gyfer datblygu mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol yn y DU, a chan fod gennym brofiad sylweddol o fynd i’r afael â thlodi ac allgáu, mae ein gwaith ar fri...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,664 y flwyddyn (£11,332 pro rata)

Dyddiad Cau: 24/03/2019

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (tâl wrth yr awr)

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin (DCGO), Prifysgol Bangor yn chwilio am diwtoriaid tâl wrth yr awr i ddysgu mewn lleoliadau gwahanol o fewn siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy, yn y dydd a gyda’r nos.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21.88 yr awr

Dyddiad Cau: 01/04/2019

Uwch Swyddog Cyfathrebu

Ry'n ni'n chwilio am gyfathrebwr profiadol i ymuno â 'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru. Dyma gyfle i chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,188

Dyddiad Cau: 29/03/2019

Uwch Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol

Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol ac arloesol ym...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £34,037 - £36,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/03/2019