Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (2 swydd ar gael)

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, er mwyn...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117

Dyddiad Cau: 17/05/2019

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau-U cyffrous sy’n cael ei ariannu gan...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/04/2019

Swyddog Cefnogi Ardal Meirionnydd: Hyfforddi a Datblygu (dros gyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: M15- MM20 (£20,215 -£23,573) pro rata

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Swyddog Datblygu Cyd Ynni

Mae Cyd Ynni yn recriwtio am Swyddog Datblygu, ac yn chwilio am unigolyn creadigol a brwydfrydig sydd eisiau cyfrannu at leihau newid hinsawdd a grymuso ein cymunedau.

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25000 pro rata

Dyddiad Cau: 25/04/2019

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019-2020 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata / 7.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/06/2019

Swyddog Monitro a Chysylltu Tirweddau Dynodedig (RhMaMAaMG)

Datblygwyd y swydd hon yn benodol i sicrhau bod y cydweithio a'r monitro hwn yn digwydd ar draws tirweddau dynodedig Cymru (AoHNE a Pharciau Cenedlaethol).

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,799 - £26,999

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Swyddog Treftadaeth

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Treftadaeth fydd arwain Prosiect Organ Theatr Soar. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu cam cyfalaf adfer yr organ yn ogystal â gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau a gefnogir gan...

Cyflogwr: Canolfan Soar

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £25,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/05/2019

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion a delir fesul awr

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle.

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa E *£26.46 - £30.65 yr awr

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Ymchwilydd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhaglenni ffeithiol a cherddorol Rondo fel ymchwilydd.

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Caerdydd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 26/04/2019