Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cymhorthydd Dysgu - Contract cyfnod penodol

Contract cyfnod penodol. Dyma swydd hynod werth chweil lle byddwch yn darparu cymorth dysgu addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 19/10/2017

Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol i ymuno â thîm Ofcom Cymru i'n helpu i sicrhau bod ein polisïau'n cael eu cyfleu'n effeithiol yng Nghymru.

Cyflogwr: Ofcom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 27/10/2017

Cynorthwy-ydd Iaith Gymraeg Cymorth Ar-Lein

Bydd yn rhan o Gyfrifiad 2021, cyfle swydd unwaith mewn degawd. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd. Mae’n rhan hanfodol o gynllunio....

Cyflogwr: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Sir: Casnewydd

Cyflog: £21,950 - £27,249

Dyddiad Cau: 22/10/2017

Swyddog Perfformiad – Cyfnod Mamolaeth

Nod y swydd yw gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i ymgymryd â dyletswyddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r gweithrediad perfformiad a chymorth o fewn y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol.

Cyflogwr: WCVA

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,668 yn codi i £29,323

Dyddiad Cau: 20/10/2017