Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau: 13/07/2017

Cynorthwy-ydd Prosiect

Rydym yn dymuno penodi cynorthwy-ydd prosiect brwdfrydig sydd eisiau bod yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn, prosiect sydd wedi creu cryn argraff ers ei sefydlu yn 2014.

Cyflogwr: Sistema Cymru - Codi’r To

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 10/07/2017

Prentis Chwaraeon

Diddordeb mewn Chwaraeon? Dewch i weithio a dysgu ar Gynllun Prentisiaeth Adran Chwaraeon, Urdd Gobaith Cymru

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn gyfartal a Chyfradd Prentis

Dyddiad Cau: 17/07/2017

Swyddog Hybu a Hwyluso

Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 i £34,750

Dyddiad Cau: 27/06/2017

Uwch Gynorthwy-ydd Clercaidd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn Penhill Road, Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 30/06/2017