Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Busnes

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a chydwybodol gyda sylw rhagorol i fanylion, i ymuno â'n Tîm Cefnogi Busnes. Mae'r tîm hwn yn darparu cefnogaeth weinyddol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt cyswllt...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,305 i £21,585

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Prawf ddarllenydd

Diben y swydd hon yw gwirio’r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cynhyrchu....

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,497 – £21,639 yf

Dyddiad Cau: 17/07/2018

Prentis Cydlynydd Cynhyrchu

Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £12,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau

Prif bwrpas y penodiad fydd sicrhau rheolaeth a datblygiad holl faterion yn ymwneud ag arholiadau allanol ac asesiadau mewnol yr ysgol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i...

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 6

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018

Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol

Rydyn ni am benodi Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol i ymuno â thîm Adnoddau Dynol Swyddfa Archwilio Cymru. Gan fod yn atebol i bennaeth Adnoddau Dynol, bydd y swydd yn cynorthwyo â gwaith....

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,651 - £22,583

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Swyddog Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Ynys Mon i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 18/07/2018