Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelod Annibynnol y Grŵp Monitro Cydraddoldebau X2

Rydym yn chwilio am ddau aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Grŵp Monitro Cydraddoldebau.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelydd Ffôn (Gweithio o adref) x3

Mae IFF Research yn cynnig rolau cartref hyblyg iawn dros y wlad, gyda'r gallu i hwyluso daliadau 3-9yh, nosweithiau a phenwythnosau.

Cyflogwr: IFF Research

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.54ph + bonws

Dyddiad Cau: 14/12/2018