Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cymhorthydd Dysgu - Swydd achlysurol a delir fesul awr

Swydd achlysurol a delir fesul awr. Dyma swydd hynod werth chweil lle byddwch yn darparu cymorth dysgu addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau neu nam ar y synhwyrau.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 19/10/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Graddfa 1

Dyddiad Cau: 31/12/2017

Gweithwyr Cefnogi - Atal Digartrefedd (Iechyd Meddwl)

Sicrhau gwasanaeth cefnogi effeithiol i oedolion sy’n dioddef o salwch meddwl yn y gymuned sydd ag anghenion ‘isel, canolog ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,372 - £19,491 pro rata

Dyddiad Cau: 26/10/2017