Golygydd Avid dan Hyfforddiant

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i Olygydd Avid dan Hyfforddiant i ymuno gyda Gorilla.

Cyflogwr: Gorilla Group TV Ltd

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 22/06/2017 (367 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Porth Teigr Way Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4GA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Paul Owen

Ffôn: 02920 399 800

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson egnïol a chreadigol i ymuno gyda’n tîm. Fel golygydd byddwch yn gyfrifol am osod deunydd amrwd at ei gilydd i greu cyfanwaith o safon uchel i'w yrru at gleientiaid. Bydd angen dealltwriaeth weithredol o ‘Avid,’ ‘Photoshop’ ac ‘After Effects.’ Rydym yn chwilio am rywun sy'n olygydd greddfol a chreadigol, ac sy'n mwynhau cydweithio mewn tîm.

Cyfrifoldebau:
• Rhaid gallu ymgymryd â phrosiectau o'r dechrau i'r diwedd.
• Gweithio o frîff ac o fewn amserlen dynn.
• Gallu i olygu sain sylfaenol a chymysgu sain yn ogystal â’r gallu i gywiro lliw.
• Rheolaeth prosiect
• Cysylltu gyda'r tîm ac adrannau perthnasol ynglŷn â'r gwaith.


I wneud cais:
Gyrrwch eich CV a Llythyr yn egluro pam eich bod yn addas ac a diddordeb yn y cyfle arbennig yma at bookings@gorillagroup.tv. Byddwn yn cysylltu gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn unig.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*