Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr X2

Trosolwg

I ddarparu gwasanaeth yn y dderbynfa a chymorth rheng flaen gweinyddol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflogwr: Coleg Castell-nedd

Cyflog: £16,882 - £17,396 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/07/2018 (256 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (1 x swydd yng Ngholeg Castell-nedd ac 1 x swydd yng Ngholeg Afan yn y lle cyntaf).

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01639 648031

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned am swydd:

Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr (x 2 swydd ran-amser)

I ddarparu gwasanaeth yn y dderbynfa a chymorth rheng flaen gweinyddol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflog: Graddfa 2, pwyntiau 14 – 16, £16,882 - £17,396 y flwyddyn (pro rata).

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (1 x swydd yng Ngholeg Castell-nedd ac 1 x swydd yng Ngholeg Afan yn y lle cyntaf).

Oriau gwaith: Castell-nedd: 9 awr yr wythnos
Afan: 13.5 awr yr wythnos

(Bydd y ddwy swydd yn cynnwys penwythnosau o bosib).

Cytundeb: Parhaol, rhan flwyddyn, 37.8 wythnos y flwyddyn.

Cymwysterau: Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Fusnes neu Ofal Cwsmeriaid a rhaid bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol). Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 12 Gorffennaf 2018.

Am fanylion pellach neu i wneud cais ar-lein os gwelwch yn dda ewch i'r ddolen wefan uchod.

Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod:

Coleg Castell-nedd: 120718/ER/NEATH/AH

Coleg Afan: 120718/ER/AFAN/AH

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol.

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*