Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adran profiadol i ymuno â’r adran Gyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Ymhlith dyletswyddau’r Cynorthwyydd Adran bydd darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £20,227 - £25,506

Dyddiad Cau: 21/08/2017 (334 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Caerdydd am y tro. Bydd y swydd wedi ei lleoli yng Nghaerfyrddin o Fedi 2018 ymlaen.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adran profiadol i ymuno â’r adran Gyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Ymhlith dyletswyddau’r Cynorthwyydd Adran bydd darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i’r adran Gyfathrebu a’r timau o fewn yr adran. Bydd hyn yn cynnwys cadw trefn ar ddyddiaduron, treuliau, mewnbynnu anfonebau i’r system cyfrifon, trefniadau teithio ag ati ar ran aelodau’r adran a threfnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol gan gydlynu lleoliadau addas.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog o safon uchel, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o waith gweinyddol. Mae’r gallu i weithio ar nifer o brosiectau ac i flaenoriaethu gwaith, yn ogystal â gwybodaeth drylwyr ar draws ffrydiau cyfathrebu yn hanfodol.

Cyflog: £20,227 - £25,506 yn unol â phrofiad
Cytundeb: 6 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Caerdydd am y tro. Bydd y swydd wedi ei lleoli yng Nghaerfyrddin o Fedi 2018 ymlaen.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 21 Awst 2017 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV

Mae’n debygol y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar 5 Medi 2016.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)