Datblygydd Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth

Trosolwg

Dymunwn benodi Datblygydd Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth profiadol i weithio naill ai yng Nghaerfyrddin neu Gaerdydd, neu gellir ystyried Bangor. Ystyrir penodi Datblygydd dan Hyfforddiant hefyd.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £29,799 - £33,518

Dyddiad Cau: 14/12/2017 (307 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg, Caerfyrddin Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 1267610402

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Datblygydd Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth yn gyfrifol am weithredu, cynnal a datblygu rhaglenni a rhyngwynebau’r Coleg ac am ddatblygiadau gwe a systemau mewnol. Bydd yn cydweithio gyda chontractwyr allanol i roi cymorth i staff y Coleg ar bob agwedd o dechnoleg gwybodaeth.

Y prif feysydd cyfrifoldeb yw:
• datblygu gwefannau
• systemau data ac aelodaeth
• llwyfannau e-ddysgu’r Coleg (Blackboard) a ddefnyddir gan ddarlithwyr a myfyrwyr yn y prifysgolion (mewn cydweithrediad â chontractwyr allanol)
• cydweithio gyda’r adran gyfathrebu i hyrwyddo’r Coleg yn ddigidol
• cyfrannu tuag at ddatblygu a chynnal a chadw systemau technoleg gwybodaeth mewnol y Coleg yn gyffredinol.

Bydd gennych sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn ynghyd a phrofiad* diweddar ym maes datblygu gwe, technoleg gwybodaeth a systemau. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu dwyieithog da.

*Gallwn hefyd ystyried penodi person newydd-raddedig dan hyfforddiant gyda chyflog cyfatebol, gyda’r bwriad o’i d/ddatblygu dros gyfnod i lefel y swydd uchod.

Lleoliad: Caerfyrddin neu Gaerdydd neu gellir ystyried Bangor o dan rai amgylchiadau.

Cysylltwch â Catherine Rees c.rees@colegcymraeg.ac.uk neu Rhys Williams rh.williams@colegcymraeg.ac.uk am sgwrs os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn ond heb gyrraedd y lefelau profiad sydd yn cael eu nodi ar gyfer y swydd uchod.

Cyfeiriwch at y Fanyleb Swydd atodol am fanylion llawn yn cynnwys disgrifiad swydd, disgrifiad swydd, ac amodau cyflogaeth, a defnyddiwch y ffurflen gais er mwyn gwneud cais.

ARIENNIR GAN LYWODRAETH CYMRU

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)