Darlunydd / Animeiddiwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am ddarlunydd/ animeiddiwr 2D i ymuno â’n hadran ddigidol. Byddwch yn gweithio ar frandio a graffeg symudol, yn animeiddio, darlunio, dylunio ar gyfer rhaglenni teledu, gemau VR, y...

Cyflogwr: Rondo Media

Cyflog: £17,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 26/06/2017 (304 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Lon Cae Ffynnon Cibyn Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2BD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01286 675722

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am ddarlunydd/ animeiddiwr 2D i ymuno â’n hadran ddigidol. Byddwch yn gweithio ar frandio a graffeg symudol, yn animeiddio, darlunio, dylunio ar gyfer rhaglenni teledu, gemau VR, y we ac apiau.

Dylai eich portffolio ddangos ystod eang o sgiliau o fewn y cyfryngau digidol.

Gofynnol
• Portffolio trawiadol
• Hyddysg yn defnyddio rhaglenni a meddalwedd
dylunio yn cynnwys Illustrator, After Effects, Photoshop • Dawn greadigol
• Brwdfrydedd am yrfa yn y diwydiant
• Gallu datrys problemau a chydweithio
Pwyntiau ychwanegol! • Dylunio UI
• Cyfarwydd â meddalwedd 3D
• Profiad gyda Unity
• HTML a CSS

Am ffurflen gais ewch i galactig.com a’i hanfon ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

This advert is for the post of Illustrator/Animator for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is desirable.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*