Darlithydd yn y Gymraeg

Trosolwg

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Darlithydd yn y Gymraeg. Lleolir y swydd yn Adran y Gymraeg, yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac mae ar gael ar y Llwybr Gyrfa Addysgu.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £32,958 i £38,183

Dyddiad Cau: 23/06/2017 (339 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd yn y Gymraeg

Rhif Swydd: AC02206
Hysbysebu Adran: Celfyddydau a’r Dyniaethau
Math o Gytundeb: Contract cyfyngedig
Dyddiad Cau: 23-06-2017

Cyflog

£32,958 i £38,183 y flwyddyn a buddion Cynllun Blwydd-dal y Prifysgolion (USS)

Mae hon yn swydd lawn amser am gyfnod penodol, hyd at 31 Gorffennaf 2018.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau ar 1 Awst 2017, neu mor fuan â phosibl ar ôl y dyddiad hwnnw.

Graddfa 8.

Prif bwrpas y swydd

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Darlithydd yn y Gymraeg. Lleolir y swydd yn Adran y Gymraeg, yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac mae ar gael ar y Llwybr Gyrfa Addysgu. Mae Adran y Gymraeg hefyd yn cyfrannu i waith Academi Hywel Teifi sy’n gyfrifol am gynnal a chydlynu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ar draws y Brifysgol. Ariennir y swydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gyfrannu at addysgu’r Gymraeg fel disgyblaeth academaidd ac at oruchwylio myfyrwyr israddedig o fewn yr Adran, yn ogystal ag ar draws y Coleg yn ôl yr angen. Bydd y sawl a gaiff y swydd yn cryfhau a datblygu’r ddarpariaeth gyffrous a gynigir yn gyfredol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe. Y mae'r Adran wedi datblygu llwybr astudio ail iaith tair blynedd ac iddo ddysgu dwys, cyrsiau preswyl rhwng y gwahanol lefelau a phwyslais ar ddatblygu sgiliau proffesiynol ar lafar ac yn ysgrifenedig ar gyfer y byd gwaith yn y Gymru gyfoes. Bydd deiliad y swydd yn rhan greiddiol o’r tîm sy’n cynnal ac yn datblygu’r ddarpariaeth hon. Disgwylir i ddeiliad y swydd hefyd ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol sy’n ymwneud â gwaith trefnu a gwaith academaidd. Mae'r swydd yn gofyn am ddarpariaeth o ansawdd uchel o ran addysgu a dysgu myfyrwyr, ac ymrwymiad i wella profiad y myfyrwyr yn gyffredinol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu i’r gwaith o hybu’r Gymraeg fel disgyblaeth academaidd mewn ysgolion a cholegau addysg bellach ledled Cymru, ac i feithrin cysylltiadau â chydweithwyr ym mhrifysgolion eraill Cymru, ac yn ehangach, fel y bo’n addas.

Bydd disgwyl hefyd i’r sawl a benodir gyd-weithio â Swyddog Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg, â Chadeirydd Cangen Abertawe, ac â Swyddog Pwnc y Coleg Cymraeg i hyrwyddo’r Gymraeg yn y Brifysgol a thrwy gyfrwng cynlluniau cenedlaethol.

Bydd Prifysgol Abertawe yn ystyried ymgeiswyr a chanddynt gymwysterau o'r safon uchaf mewn unrhyw agwedd ar y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*