Darlithydd Iaith Gymraeg - Cyfnod penodol o flwyddyn

Trosolwg

Prif ffocws y swydd hon fydd cydlynu a chyfrannu at holl weithgarwch iaith Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â chanolfan newydd yn y Brifysgol, fydd hefyd...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £34,520 - £39,993

Dyddiad Cau: 28/02/2018 (328 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Campws Caerfyrddin / Abertawe

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif ffocws y swydd hon fydd cydlynu a chyfrannu at holl weithgarwch iaith Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â chanolfan newydd yn y Brifysgol, fydd hefyd yn gweithredu’n fasnachol dan yr enw ‘Rhagoriaith’. Ei phrif ffocws yw cynnig arlwy o wasanaethau iaith o’r ansawdd uchaf i amrywiol gynulleidfaoedd yn fewnol ac ar lefel genedlaethol.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â rhaglen o waith addysgu ar lefel israddedig ac ôl- raddedig ynghyd â chydlynu prosiectau ymchwil a chreu adnoddau addysgol sy’n ymwneud â’r Gymraeg ac addysg Gymraeg a dwyieithog.

Darlithydd Iaith Gymraeg - Cyfnod penodol o flwyddyn

Croesewir ceisiadau ar gyfer swyddi llawn-amser, rhan-amser neu secondiad.

Cyflog: £34,520 - £39,993 y flwyddyn (pro rata am swyddi rhan amser)

Campws Caerfyrddin / Abertawe

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:
• cyfrannu at addysgu ac asesu cyrsiau iaith gyntaf ac ail iaith i amrediad o gynulleidfaoedd
• cyfrannu at baratoi adnoddau dysgu Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith
• cydlynu prosiectau ymchwil ym maes addysg Gymraeg a dwyieithog.

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2018, 5yp

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)