Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Troseddeg

Trosolwg

Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd rhan-amser (0.6) i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth. Mae’r swydd yma yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg....

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £35,550 - £38,833 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 18/01/2018 (279 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Troseddeg
Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgol y Gyfraith Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Cyfnod Penodol 1 Chwefror 2018 – 31 Gorffennaf 2018
22 Awr yr wythnos
Graddfa 7: £35,550 - £38,833 y flwyddyn pro rata

Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd rhan-amser (0.6) i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth. Mae’r swydd yma yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Swydd dro dro yw hon gan ddechrau ar y 1 Chwefror 2018 tan 31 Gorffenaf 2018. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y ddarlithyddiaeth yn unigolyn sydd wedi cwblhau, neu sydd bron â chwblhau, PhD mewn maes perthnasol; sydd â phrofiad o ddysgu mewn prifysgol; sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol; ac yn gallu chwarae rhan cyflawn mewn dysgu israddegigion ac uwchraddeigion, denu myfyrwyr, a gwaith gweinyddol yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth gwreiddiol wrth gyflawni Cynllun Datblygu cenedlaethol y Coleg ar gyfer Troseddeg ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Nerys Fuller-Love neu nnf@aber.ac.uk.

Cyf: ALS.18.1726
Dyddiad Cau: 18 Ionawr 2018
Dyddiad Cyfweld: 29 Ionawr 2018

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*