Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Trosolwg

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Wilcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 20/11/2017 (367 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tŷ Wilcox Dunleavy Drive Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 0BA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg Hanfodol)
CS50024023
Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Graddfa:Gradd 4
Cyflog: £17,419 - £20,138
Dyddiad Cau: 20/11/2017

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Wilcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor i drigolion Caerdydd ac i ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bod gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y tîm. Bydd angen i chi fod yn ymrwymedig i ddeall, cefnogi a chynghori pob math o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor drwy nifer o wahanol ffyrdd (gan gynnwys dros y ffôn, dros y we, dros e-bost, negeseuon llais a negeseuon testun). Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu gweithio’n dda mewn tîm a dylent wybod sut i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd lle mai cwsmeriaid yw’r flaenoriaeth. Mae’r gallu i ddadansoddi amgylchiadau cwsmeriaid, a chydymdeimlo â nhw, yn rhan bwysig o’r swydd, yr un modd â’r gallu i roi cyngor manwl gywir ac ystyrlon i gwsmeriaid ac aelodau eraill o’r tîm.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8:30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol o weithio mewn canolfan alwadau/gyswllt.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae manylion llawn pob swydd i’w gweld ar y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*