Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell amser-llawn i’n helpu i ddarparu i’r cyhoedd wybodaeth a ddelir yn archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyflog: £17,200

Dyddiad Cau: 03/07/2017 (297 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ms Penny Icke

Ffôn: 01970 621210

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig mewn helpu’r Comisiwn Brenhinol i gyflawni ei amcan strategol o drefnu i ddaliadau archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) fod ar gael i’r cyhoedd. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo’r rheiny sy’n defnyddio’r gwasanaeth ymholiadau mewn person ac o bell a chyfrannu at reoli llyfrgell gyhoeddus arbenigol CHCC.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)