Cynorthwyydd Desg Gymorth

Trosolwg

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghyd a gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr...

Cyflogwr: EIDCymru

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (312 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Rowlands

Ffôn: 01970 636959

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae EIDCymru yn gyfrifol am reoli cofnodi data ar gyfer holl symudiadau defaid a geifr yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous yn y maes ganlynol:

Cynorthwyydd Desg Gymorth

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghyd a gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr system EIDCymru.

Mae EIDCymru yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i HCC, sef y corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata
cig coch Cymru. Fe’i sefydlwyd i reoli’r data a ddarperir gan Bwyntiau Rheoli Critigol a cheidwaid defaid ar gyfer cronfa ddata EIDCymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Ymgais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)