Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr

Trosolwg

Fel Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn yr Hyb y Myfyrwyr gan ddarparu amgylchedd croesawgar, cadarnhaol, cefnogol a gwybodus i'n myfyrwyr. Yn bennaf, bydd hyn yn...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £18,777 - £20,989

Dyddiad Cau: 17/05/2018 (251 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr

Rhif Swydd SD01493

Hysbysebu Adran Gwasanaethau Academaidd

Math o Gytundeb Contract anghyfyngedig

Dyddiad Cau 17-05-2018

Cyflog £18,777 - £20,989 y flwyddyn gyda buddion pensiwn NEST
APM Graddfa 4

Fel Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn yr Hyb y Myfyrwyr gan ddarparu amgylchedd croesawgar, cadarnhaol, cefnogol a gwybodus i'n myfyrwyr. Yn bennaf, bydd hyn yn golygu sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn lefel uchel o wasanaeth cwsmer yn y Gymraeg a'r Saesneg gan roi gwybodaeth gyson a chywir.

Mae'n rhaid bod ymgeisydd yn meddu ar frwdfrydedd naturiol am ymdrin ag amrywiaeth eang o bobl, a dylai fwynhau gweithio mewn amgylchedd swyddfa sy'n cyfuno tasgau gweinyddol cyffredinol â llif cyson o alwadau ffôn ac ymwelwyr. Bydd angen i chi fod yn hyderus wrth ddefnyddio eich sgiliau iaith yn y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn gallu ymdrin ag ymholiadau ar lafar ac yn ysgrifenedig. Gellir cynnig hyfforddiant iaith Gymraeg i fagu hyder os bydd angen.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feithrin perthynas yn gyflym â'r holl randdeiliaid, gan fod yn sensitif ond yn hyderus wrth ymdrin â sefyllfaoedd anodd. Mae agwedd siriol a chadarnhaol at waith yn hanfodol er mwyn creu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.

Mae Hyb y Myfyrwyr ar agor rhwng 8:30 a 5:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener a bydd gofyniad i chi weithio ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton.

*Noder ni ddylai ymgeiswyr blaenorol wneud cais am y swydd hon*

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)