Cynorthwyydd Clerigol: Dysgu Cymraeg - Y Fro

Trosolwg

Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y tîm Cymraeg i Oedolion, i gynnwys ystod eang o dasgau swyddfa a digidol, a chefnogaeth i ddysgwyr Cymraeg. Oriau swyddfa i’w gweithio yn bennaf yn ystod y....

Cyflogwr: Cyngor Bro Morgannwg

Cyflog: £17,391 - £18,672 y.f. pro rata

Dyddiad Cau: 19/06/2018 (219 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Ddysgu Palmerston Y Barri, Bro Morgannwg, Cymru CF63 2NT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mared Furnham

Ffôn: 01446 730402

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Clerigol: Dysgu Cymraeg - Y Fro

Cyfeirnod y swydd: Y-TR-CET33

Gradd D PCG 13 - 17 £17,391 - £18,672 y.f. pro rata

Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau

Lleoliad: Canolfan Ddysgu Palmerston, y Barri

Parhaol / Dros Dro: Dros Dro oherwydd ariennir drwy grant tan 31/7/19; mae posibiliad o ymestyn tan 2022 os adewyddir y grant

Dyddiad cau: 19.06.18 17:00

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Rhan amser 26 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn.

Disgrifiad byr o’r swydd

Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y tîm Cymraeg i Oedolion, i gynnwys ystod eang o dasgau swyddfa a digidol, a chefnogaeth i ddysgwyr Cymraeg. Oriau swyddfa i’w gweithio yn bennaf yn ystod y dydd ond ar brydiau bydd angen gweithio yn y noswaith neu ar benwythnos.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Na

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*