Cynorthwywyr Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Ffrangeg, Tseiniaidd, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg

Trosolwg

Mae dwy swydd ar gael: un yn Ffrangeg, ac un yn unrhyw un o'r pedair iaith arall a ddysgir gan yr Ysgol: Tsieneeg, Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £25,728 - £31,604 y flwyddyn PRO RATA

Dyddiad Cau: 13/07/2018 (255 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

YSGOL IEITHOEDD A DIWYLLIANNAU MODERN

Cynorthwywyr Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Ffrangeg, Tseiniaidd, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg

CYF: BU01700

Cyflog: £25,728 - £31,604 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 6

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (0.45 FTE) dros dro uchod yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth. Mae dwy swydd ar gael: un yn Ffrangeg, ac un yn unrhyw un o'r pedair iaith arall a ddysgir gan yr Ysgol: Tsieneeg, Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo gydag addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnwys datblygu adnoddau dysgu a marcio aseiniadau. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud PhD mewn Ieithoedd Modern neu Astudiaethau Cyfieithu a chaiff gyfle i gymryd rhan yng nghynllun PgCertHE Prifysgol Bangor; esgusodir talu ffioedd drwy gydol cyfnod cyflawni'r PhD.

Dylai bod gan ymgeiswyr fan leiaf radd 2.1 (neu gyfwerth) ar lefel israddedig (BA neu gyfwerth) ac yn rhugl yn Gymraeg, Saesneg a'r iaith y maent yn arbenigo ynddi, yn ogystal â chydag uchelgais i wneud ymchwil i lefel doethur.

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ar 1 Medi 2018, neu cyn gynted â phosibl wedyn. Mae’r swydd ar gael tan 31 Awst 2021.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 13 Gorffennaf 2018.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*