Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am Gynorthwy-ydd Prosiect i gefnogi gwaith y Swyddog Gwirfoddoli Gwledig i gyflwyno prosiect newydd.

Cyflogwr: Cymdeithas Gwasanaethau Gwifoddol Sir Gar

Cyflog: Pwynt NJC 21: £20,138 pro rata

Dyddiad Cau: 21/03/2018 (362 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

18 Heol y Frenhines Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1JT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marie Mitchell / Fflur Lawlor / Louise Morgan

Ffôn: 01267245555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

22.5 awr yr wythnos, i’w gweithio’n hyblyg gan gynnwys gyda’r nosau ac efallai rhai penwythnosau

Pwynt NJC 21: £20,138 pro rata (hyd at 5ed Hydref 2019 wedi’i ariannu gan LEADER Sir Gaerfyrddin)

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau datblygu prosiectau mewn ardaloedd gwledig ac ymgysylltu â mudiadau i wireddu llawn botensial gwirfoddoli. Byddwch yn cynorthwyo gyda chyflwyno’r prosiect, gan gynnwys datblygu cyrsiau hyfforddiant a llogi lleoliadau.

Er mwyn cael pecyn cais, ffoniwch 01267 245555 neu ewch i www.cavs.org.uk

Sylwer mai dim ond copïau caled o’r ffurflen cais y gellir ei dderbyn.

Dyddiad cyfweliad - Dydd Iau 29ain Mawrth 2018

Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Disgrifiad a Manylion personol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)