Cynorthwy-ydd Meithrin

Trosolwg

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 17/07/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 225121

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Meithrin

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Llawn amser (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn), Parhaol

Buddion yn cynnwys:
• Cyflog o £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
• Hawl i 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
• Darperir gwisg
• Cynllun Pensiwn USS
Bydd angen:
• Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
• Y gallu i siarad Cymraeg
• Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm
Mae’r swydd hon yn destun archwiliad “Manwl” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (ni fydd yn gyfrifol am dalu’r gost).

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, am sgwrs anffurfiol ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd ynghyd â ffurflen gais ar wefan y Brifysgol: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf 2018, 5yp
Cyfeirnod Swydd: 00783

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*