Cynorthwy-ydd Meithrin (x2)

Trosolwg

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar ar gytundeb parhaol 20 awr yr wythnos:

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £15,052 - £15,976 pro rata

Dyddiad Cau: 17/08/2017 (338 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rheolwr y Feithrinfa

Ffôn: 01267 676645

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Meithrin (X2)

Cyfeirnod y Swydd: 00586

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar ar gytundeb parhaol 20 awr yr wythnos:

Bydd angen:
• Cymhwyster gofal plant Lefel 3 / Lefel 2 yn gweithio tuag at Lefel 3: (NNEB/ CACHE Lefel 3/ NVQ Lefel 2/3, neu gyfwerth)
• Archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
• Y gallu i siarad Cymraeg
• Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Buddion yn cynnwys:
• Cyflog o £15,052 – £15,976 pro rata y flwyddyn (£7.80 - £8.28 yr awr)
• Gwyliau hael â’r hawl i 28 diwrnod (pro rata) y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
• Cynllun Pensiwn USS

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*