Cynorthwy-ydd Iaith Gymraeg Cymorth Ar-Lein

Trosolwg

Bydd yn rhan o Gyfrifiad 2021, cyfle swydd unwaith mewn degawd. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd. Mae’n rhan hanfodol o gynllunio....

Cyflogwr: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyflog: £21,950 - £27,249

Dyddiad Cau: 22/10/2017 (272 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Adeiladau'r Llywodraeth Newport Heol Caerdydd Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8XG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Isafswm o 25 awr dros 3 diwrnod

Bydd yn rhan o Gyfrifiad 2021, cyfle swydd unwaith mewn degawd. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd. Mae’n rhan hanfodol o gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol; Rydym wrthi yn paratoi ar gyfer yr ymarfer yn 2019 a’r Cyfrifiad nesaf yn 2021. Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Help Ar-lein yr Iaith Gymraeg yn ffocysu ar anghenion siaradwyr Cymraeg. Mae hwn yn gyfle arbennig i chi gyfrannu at yr ymgyrch cyhoeddus fwyaf o’i fath.

Yn rhan o Dîm Cymorth y Cyhoedd, byddwch yn cynorthwyo pob agwedd o’r wefan Help Ar-lein a gwasanaethau cyhoeddus eraill. Yn ogystal â chynorthwyo’r broses ddrafftio, byddwch yn ymchwilio, ysgrifennu, golygu a chyhoeddi gwybodaeth i helpu llywio dyfodol Cymru.

Byddwch yn adrodd yn ôl i Olygydd y Gymraeg yn Nhîm Cymorth Cyhoeddus, rhan o Raglen Trawsnewid y Cyfrifiad (CTP) gyda phosibilrwydd o deithio i’n safle yn Titchfield.

£21,950 - £27,249

Contract Tymor Sefydlog tan fis Medi 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*