Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Profiadau Myfyrwyr)

Trosolwg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant yn chwilio am unigolyn brwd, llawn cymhelliant a threfnus dros ben gydag awch am wella profiadau myfyrwyr i ymuno â’n Hadran Profiadau Myfyrwyr yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/01/2018 (269 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Abertawe, Mount Pleasant Abertawe Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 6ED

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 00682

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Profiadau Myfyrwyr)
Llawn Amser, Parhaol
Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn
Campws Abertawe

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant yn chwilio am unigolyn brwd, llawn cymhelliant a threfnus dros ben gydag awch am wella profiadau myfyrwyr i ymuno â’n Hadran Profiadau Myfyrwyr yn Gynorthwyydd Gweinyddol.

Byddwch chi’n gweithio i gefnogi profiadau myfyrwyr gyda ffocws ar gefnogi digwyddiadau a phrosiectau ac yn darparu pwynt cyswllt cyntaf oddi mewn i’r adran, gan ymgysylltu’n uniongyrchol â’r myfyrwyr â’r staff. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwch chi’n brofiadol o ran darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid a chefnogi ymdrechion y tîm i gyflawni ei nodau a’i amcanion gyda sgiliau trefnu heb eu hail. Byddwch chi’n frwd ac yn gallu addasu ac yn gallu dangos eich bod chi’n gallu gweithio’n dda yn rhan o dîm. Byddai profiad o roliau sy'n cynnig gwasanaeth i fyfyrwyr yn fanteisiol.

Byddwch chi’n gweithio’n gartrefol mewn amgylchedd dwyieithog a bydd eich Cymraeg llafar ac ysgrifenedig o safon uchel.

Lleolir y rôl ar gampws Abertawe gyda’r disgwyl y byddwch chi’n gweithio ar draws pob campws yn rheolaidd.
Buddion yn cynnwys:
• Gwyliau â’r hawl i 28 diwrnod y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
• Cynllun Pensiwn USS
• Cyfleoedd ar gyfer dysgu & datblygu
• Cynllun Seiclo i’r Gwaith

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Dyddiad cau: 28 Ionawr 2018, 5yp

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*