Cynorthwy-ydd Gwasanaeth (Sadwrn)

Trosolwg

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: Band 1: £17,000 y flwyddyn pro rata. Par

Dyddiad Cau: 18/06/2018 (219 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/632531

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Cynorthwy-ydd Gwasanaeth (Sadwrn)
Band 1: £17,000 y flwyddyn pro rata. Parhaol.
Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch, 18 Mehefin 2018
Dyddiad cyfweliadau: w/c 25 mehefin 2018

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 27 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell trwy ddefnyddio'r manylion cysylltu uchod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*