Cynorthwy-ydd Cyllid

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm bach i helpu i brosesu taliadau a derbyniadau o fewn Tîm Gwasanaethau Ariannol Comisiwn y Cynulliad. Mae'r swydd hon yn rôl amser llawn ac mae’n hanfodol...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 26/04/2018 (326 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ty Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Band cyflog: Cymorth Tîm

Ystod cyflog £17,804 - £22,343

Sylwch mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer

Gwasanaeth: Gwasanaethau Ariannol

Cyfnod: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Cyfeirnod y Swydd: AC-001-18

Patrwm Gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'SC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:
Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm bach i helpu i brosesu taliadau a derbyniadau o fewn Tîm Gwasanaethau Ariannol Comisiwn y Cynulliad. Mae'r swydd hon yn rôl amser llawn ac mae’n hanfodol i chi fod â’r gallu i weithio'n fanwl gywir a chadw at derfynau amser.

Mae’r tîm gweinyddu Taliadau a Derbyniadau yn darparu gwasanaeth i'r sefydliad cyfan, gan gadw at y terfynau amser a bennwyd, sef talu anfonebau pob cyflenwr cyn pen 10 diwrnod gwaith a thalu costau Aelodau’r Cynulliad cyn pen 5 diwrnod gwaith. Yn ogystal â hyn, rydym yn cynnig cefnogaeth i’r rhai sy’n gweithio i baratoi’r Cyfrifon Blynyddol.

Mae angen y gwasanaeth a'r cyngor gorau bosibl ar eich cwsmeriaid. Mae angen darparu'r gwasanaeth hwn i safon uchel a hynny’n brydlon ac yn gyson, a hynny fel rhan o dîm y mae angen iddo arddel ethos o wella’n barhaus.

Mae hwn yn dîm prysur lle y mae’r terfynau amser yn newid yn ystod y mis. Gall natur y gwaith fod undonog ac yn ailadroddus.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)