Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Trosolwg

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £16,654 - £18,263 y flwyddyn, pro-rata

Dyddiad Cau: 22/07/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Adeilad y Gyfraith, Rhodfa'r Amgueddfa Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog (Cymraeg)

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £16,654 - £18,263 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 2)

Rhif y swydd: 7527BR

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio fel Derbynnydd Gyda’r Nos) (dydd Llun i ddydd Iau rhwng 1600 a 2115 (yn ystod y tymor yn unig - 35 wythnos).

Prif ddiben y rôl yw cynnig gwasanaeth proffesiynol a chroesawgar. Felly, dylai fod gennych sgiliau ardderchog o ran cyfathrebu a chynnig gwasanaeth i gwsmeriaid. Dylech allu gweithio’n dda mewn tîm, datrys problemau a bod yn barod i gymryd y cam cyntaf.

Dylech fod wedi gweithio mewn swyddfa yn flaenorol, a byddai profiad o’r sector addysg uwch o fantais. Dylai fod gennych sgiliau TG da (gyda holl becynnau MS Office).

Swydd barhaol ran-amser yw hon, dechrau 3ydd of Fedi.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Sarah Kennedy - KennedySL@caerdydd.ac.uk

Dyddiad Cau: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*