Cynllun Prentisiaeth / Hyfforddi Gweithgareddau Awyr Agored, Glan-llyn

Trosolwg

Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynlluniau Prentisiaeth a Hyfforddai Gweithgareddau Awyr Agored ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl brwdfrydig i ymuno.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Cyfradd cenedlaethol (dibynnu ar oedran)

Dyddiad Cau: 18/06/2018 (280 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Llanuwchllyn Bala, Gwynedd, Cymru LL23 7ST

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Huw Antur

Ffôn: 01678 541 000

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Nod y swydd fydd cynorthwyo’r tîm gweithgareddau yng ngwersyll Glan-llyn i gynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau amrywiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pecyn ariannol yn cael ei gynnig bydd yn cynnwys lwfans byw yn ogystal â threfniadau hyfforddiant a llety. Bydd cyfradd uwch i rai sydd wedi graddio ac sydd dros 21 oed.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd - cynllun prentisiaeth (pobl heb radd)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad swydd - cynllun hyfforddai (pobl gyda gradd)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen cyfle cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)