Cynhyrchydd Ymgysylltu a'r Gymuned (Cyfnod Penodol o 1 Flwyddyn)

Trosolwg

I adeiladu perthnasau strategol gyda chymunedau er mwyn galluogi'r Ganolfan i ffurfio perthnasau hirdymor a chyflwyno prosiectau cydweithrediadol. Yn ystod blwyddyn 1, y cymunedau hynny fydd y rhai...

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £26,500

Dyddiad Cau: 29/03/2018 (260 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

I adeiladu perthnasau strategol gyda chymunedau er mwyn galluogi'r Ganolfan i ffurfio perthnasau hirdymor a chyflwyno prosiectau cydweithrediadol. Yn ystod blwyddyn 1, y cymunedau hynny fydd y rhai sy'n byw ac yn gweithio yn ein hardal yn ogystal ag yng Nghymoedd De Cymru.

Bydd y rôl yn cefnogi'r Ganolfan i gyflawni ei bedwar prif amcan - creu gwaith arloesol sy'n arddangos Cymru i'r byd, cynyddu mynediad i'r celfyddydau i bawb, codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru a chyflwyno'r Ganolfan fel un o sefydliadau celfyddydol blaenllaw’r byd.

Bydd y cyfarwyddyd creadigol yn cael ei arwain gan y Cyfarwyddwr Artistig. Bydd y rhaglenni a ddatblygir yn adlewyrchu'r weledigaeth a'r rhaglen artistig a / neu'n cyd-fynd â'r rhaglen Dysgu Creadigol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Community Engagement Producer Role Profile - English   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cynhyrchydd Ymgysylltu a'r Gymuned - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)