Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos

Trosolwg

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 16/10/2017 (278 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

S4C Parc Tŷ Glas Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand.

Byddwch yn cyfarwyddo ac chynhyrchu deunydd fideo er mwyn denu gwylwyr i S4C – naill ai i wylio rhaglenni ar deledu, ar-lein, ar-alw neu drwy gyfryngau cymdeithasol.

Byddwch â phrofiad o gyfarwyddo, golygu ac ôl-gynhyrchu ac o gyfarwyddo sesiynau trosleisio. Byddwch a barn olygyddol gref, gwybodaeth eang o dechnegau saethu/golygu, gwybodaeth am y gerddoriaeth Gymraeg ddiweddaraf a gwybodaeth eang am arlwy S4C ar draws y platfformau gwahanol. Y gallu i fras olygu gan ddefnyddio Avid yn ddymunol. Dyfeisgarwch ac egni’n angenrheidiol.

Cyflog: £25,506 - £30,786 yn unol â phrofiad
Cytundeb:12 mis
Lleoliad: Caerdydd
Oriau: Llawn amser

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 16 Hydref 2017 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Noder, nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)