Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer, Cytundeb Parhaol, Penygroes

Trosolwg

• Darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel ar draws amrywiol gyfryngau cyfeillgar i’r cwmser fel bod Grŵp Cynefin yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £20,518 - £23,093 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2018 (243 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Silyn, Penygroes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 6LY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889218

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel ar draws amrywiol gyfryngau cyfeillgar i’r cwmser fel bod Grŵp Cynefin yn rhagori.
• Darparu’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl ymholiadau cwsmeriaid.
• Datrys 80% o ymholiadau cwsmeriaid yn hyderus yn ystod y cyswllt cyntaf.
• Gweithio fel rhan o Dîm sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i gyflawni dangosyddion perfformiad allweddol.
• Darparu gwasanaeth llawn amser yn ystod oriau agor arferol y swyddfa.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (PDF)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)