Cynghorydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Rôl cymorth busnes yw rôl yr Ymgynghorydd Adnoddau Dynol, ac mae'n rhan o dîm sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori trafodol a gweinyddol Adnoddau Dynol i weddill y BBC.

Cyflogwr: BBC Cymru

Cyflog: I’w gadarnhau

Dyddiad Cau: 16/01/2018 (279 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

BBC Cymru, Ffordd Llantrisant Llandaf, Caerdydd, Cymru CF5 2YQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Enfys Edwards

Ffôn: 03030834710

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflwyniad i'r Swydd
Rôl cymorth busnes yw rôl yr Ymgynghorydd Adnoddau Dynol ac mae'n rhan o dîm sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori trafodol a gweinyddol Adnoddau Dynol i weddill y BBC. Mae'n ffurfio rhan o Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol y BBC sy'n darparu cefnogaeth cyffredinol adnoddau Dynol i Reolwyr y BBC a chydweithwyr . Mae'r ganolfan wedi ei lleoli yn Birmingham, sy'n golygu y bydd gofyn i chi deithio i Birmingham yn aml, gan aros dros nôs yn achlysurol.

Cyfrifoldeb y Rôl
Bydd y rôl yn darparu gwasanaethau ymgynghori a chymorth Adnoddau Dynol i'r gweithlu, gan ryngweithio'n aml â chyflogeion a datrys problemau/uwchgyfeirio ymholiadau. Mae'r rôl hon yn gofyn i chi ddefnyddio ystof eang o systemau Pobl yn cynnwys SAP gan ddilyn prosesau sydd wedi'u diffinio'n glir er mwyn darparu gwasanaethau trafodol i CLG y cytunwyd arno. Bydd yn rhaid i'r rôl ymateb i broblemau a godir gan y gweithlu a cheisiadau am adroddiadau. Bydd y rôl yn gweithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig ond bydd yn cydweithio â'r tîm i reoli problemau a phrosiectau mwy cymhleth.

Yr Ymgeisydd Delfrydol
Mae dealltwriaeth addas o wybodaeth am brosesau Adnoddau Dynol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd â gwybodaeth gadarn am gyfraith cyflogaeth berthnasol. Mae'n rhaid i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac yn hyderus wrth ddelio â'r holl amrywiaeth o ddefnyddwyr busnes, drwy ddefnyddio sawl sianel gyfathrebu.

Gan bydd y rôl wedi'i lleoli yng Nghaerdydd ac yn atebol i'r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn Birmingham mae'r gallu i weithio o bell yn hanfodol. Rydym am i chi deimlo'n rhan o'r tîm , felly byddwch yn cymryd rhan mewn cyfathrebu / cyfarfodydd tîm ac yn y blaen, gyda cysylltiad rheolaidd â'ch Arweinydd Tîm, yn ogystal a bod yn rhan o'r tîm wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol i'r rôl hon/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)