Cynghorydd Addysgol (Cymraeg)

Trosolwg

Fel Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) eich rôl chi yw cefnogi'n myfyrwyr ac ymholwyr a'u helpu i gyflawni eu hamcanion addysgol. Mae hon yn rôl arbenigol yn darparu arweiniad gan weithio'n ddwyieithog...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyflog: £32,548 i £38,833

Dyddiad Cau: 27/04/2018 (333 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Brifysgol Agored yng Nghymru 18 Heol y Tollty Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alison Deering

Ffôn: 029 2047 1019

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynghorydd Addysgol (Cymraeg)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£32,548 i £38,833 y flwyddyn, yn ôl cymwysterau a phrofiad; Cyf: 14520

Gellir ystyried ceisiadau ar sail rhan-amser neu rannu swydd hefyd

Wedi'i lleoli yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned.

Fel Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) eich rôl chi yw cefnogi'n myfyrwyr ac ymholwyr a'u helpu i gyflawni eu hamcanion addysgol. Mae hon yn rôl arbenigol yn darparu arweiniad gan weithio'n ddwyieithog ar draws y Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (IAG), ond disgwylir y bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am achosion nifer o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg wrth i'r Brifysgol Agored symud tuag at weithredu Safonau'r Gymraeg.

Bydd y swydd wedi'i lleoli o fewn Recriwtio a Chefnogaeth Myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, disgwylir i chi weithio'n agos gyda'r Rheolwr Cyfathrebu (Cymraeg) i gefnogi datblygiad cyfathrebu dwyieithog y Brifysgol â myfyrwyr.

Bydd gennych chi radd a/neu gymhwyster proffesiynol priodol mewn cynghori/arweiniad, neu sgiliau a phrofiad cyfatebol. Byddwch yn dangos lefel uchel o sgiliau iaith llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a'r Saesneg a'r gallu i gyfathrebu'n rhugl, yn effeithiol ac yn broffesiynol yn y ddwy iaith.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, 27 Ebril 2018
Dyddiad Cyfweliad: 15 Mai 2018

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*