Cymhorthydd Personol i Gyfarwyddwr FWAG Cymru

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn gweithgar a chydwybodol i'w benodi fel Cymhorthydd Personol i Gyfarwyddwr Gweithredol FWAG Cymru.

Cyflogwr: FWAG Cymru

Cyflog: £18,500 - £22,000

Dyddiad Cau: 14/03/2018 (275 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Dolgellau, Gwynedd, Cymru LL40 1LW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Llio Owen

Ffôn: 01341 421456

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae FWAG Cymru yn gorff annibynnol sy'n cynnig cyngor ar gadwraeth byd natur a'r maes amgylcheddol i ffermwyr drwy Gymru gyfan. Mae'n cyflogi Cyfarwyddwr Gweithredol a thîm o Ymgynghorwyr Cadwraeth Fferm.
Prif ddyletswyddau'r swydd, sydd wedi ei leoli ym mhrif swyddfa FWAG Cymru yn Nolgellau, fydd:
1. Cynnig cymorth PA i Gyfarwyddwr Gweithredol FWAG Cymru
2. Rheoli gweinyddiaeth y swyddfa gan gynnwys y cyllid
3. Cynorthwyo gyda chydlynu tîm FWAG Cymru
4. Cynorthwyo gyda threfnu sioeau a digwyddiadau
5. Gweithredu fel ysgrifenyddiaeth i Fwrdd Cyfarwyddwyr FWAG Cymru

Mae'r gallu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol, ac mae profiad o drin cyfrifon a gwaith gweinyddu swyddfa cyffredinol hefyd yn allweddol. Yn ogystal, bydd gwybodaeth am ffermio a chadwraeth o fudd.
Ystyrir gweithio'n ran amser neu'n lawn amser. Cyflog dechreuol £18,500 i £22,000 y.f. (pro rata i ran amser), yn ddibynnol ar brofiad.

I wneud cais, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr neu e-bost at
Dr Glenda Thomas, FWAG Cymru, Ffordd Arran, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1LW neu fwag.cymru@btconnect.com.

Dyddiad cyfweld: 20fed o Fawrth, 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*