Cyfieithydd

Trosolwg

Cyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC. Bydd gofyn gwneud defnydd llawn o dechnoleg cyfieithu o ddydd i ddydd er mwyn cyflawni'r gwaith.

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: £24,864 - £26,490

Dyddiad Cau: 12/11/2018 (164 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

CBAC 245 Rhodfa'r Gorllewin Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 2YX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2026 5189

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC. Bydd gofyn gwneud defnydd llawn o dechnoleg cyfieithu o ddydd i ddydd er mwyn cyflawni'r gwaith.

Dan gyfarwyddyd cyffredinol Arweinydd yr Uned Gyfieithu:
- Gweithio fel rhan o dîm cyfieithu prysur yn ateb gofynion cyfieithu corff sy'n cyflym ddatblygu.
- Gwneud gwaith cyfieithu, golygu neu ddarllen proflenni dogfennau a gynhyrchir yn fewnol (gall y rhain cynnwys deunyddiau gweinyddol ar gyfer canolfannau, deunyddiau pwnc- benodol ac amrywiaeth o ddeunyddiau corfforaethol e.e. cyllid, AD, Marchnata) neu olygu a darllen proflenni gwaith unrhyw ddogfennau a gynhyrchir yn allanol.
- Sicrhau y dilynir yr arddull a'r cywair priodol ar gyfer y gynulleidfa darged wrth gyfieithu gan ddefnyddio Arddulliadur ac Arddulliadur Papurau Cwestiynau CBAC.
- Gwneud defnydd llawn o gof cyfieithu Déjà vu yn ddyddiol ar gyfer cwblhau unrhyw waith cyfieithu gan gyfrannu at gefnogi’r defnydd o’r cof.
- Ymgynghori â'r rheolwr llinell ynglŷn â'r hyn sy'n angenrheidiol gan weithio'n ôl gweithdrefnau addas a blaengynllunio'n effeithiol.
- Darparu cyfieithiadau o ddydd i ddydd o unrhyw ohebiaeth cyfrwng Cymraeg a gyfeirir at aelodau o'r staff nad ydynt yn gallu'r Gymraeg a chyfieithu'r ymateb i ohebiaeth o'r fath i'r Gymraeg.
- Gallu gweithio'n hyblyg ac ar adegau yn fyrfyfyr er mwyn ateb gofynion y Gwasanaeth Iaith a CBAC yn ehangach ar fyrder.
- Cyfrannu at unrhyw drafodaeth â'r golygyddion adnoddau/golygyddion papurau arholiad yn rhan o'r gwaith bob dydd o ddatblygu gwasanaeth dwyieithog o safon yn CBAC.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*