Cyfieithydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, medrus a threfnus gyda’r gallu i gyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg (a’r gwrthwyneb) amrywiaeth o ddogfennau ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y cyfieithydd yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 30-33 (£27,358- £29,909)

Dyddiad Cau: 14/06/2018 (223 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd cyfleusterau swyddfa leol ar gael yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) a gellir gweithio o adref. Bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth a’r swyddfa yng Nghaerdydd o bryd i’w gil

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhys Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, medrus a threfnus gyda’r gallu i gyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg (a’r gwrthwyneb) amrywiaeth o ddogfennau ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y cyfieithydd yn cyd-weithio gyda’r tîm mewnol a Chylchoedd Meithrin/Ti a Fi ar draws Cymru, gan sicrhau bod yr iaith yn gywir ac yn cael ei chyflwyno mewn arddull sy’n briodol i’r gynulleidfa berthnasol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill. Byddai profiad blaenorol o’r maes gwaith a dealltwriaeth o waith Mudiad Meithrin yn fanteisiol.

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PDDyddiad Cau:

11:59yb 15.06.2018

Cyfweliadau ar 05/07/18 yn Aberystwyth

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)