Cyfieithydd

Trosolwg

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda'n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyflog: £22,129 - £28,747

Dyddiad Cau: 17/06/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Companies House, Crown Way Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 3UZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Non Richards

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Cyfieithydd Llawn Amser (Gradd 5 £22,128 - £28,746)

(Cyfnod penodol o 12 mis yn y lle cyntaf)

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda'n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Byddwch yn gyfieithydd cymwys a phrofiadol ac yn meddu ar sgiliau TG rhagorol yn ogystal a sgiliau iethyddol cryf yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith heb fawr oruchwyliaeth.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys cyfieithu deinyddiau ysgrifenedig ar gyfer holl adrannau'r Bartneriaeth er mwyn sicrhau bod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn cydymffurfio gyda Safonau'r Iaith Gymraeg [Sector Iechyd] 2018, Mesur yr Iaith Gymraeg 2011, Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Chynllun Iaith Cymraeg y Bartneriaeth.

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle gwych i unrhyw gyfieithydd sydd eisiau ehangu a datblygu eu sgiliau cyfieithu yn y maes Iechyd, Meddygol, Clinigol, Recriwtio, Caffael, Cyfreithiol a llawer iawn mwy.

Cysylltwch gyda Non Richards, Swyddog y Gymraeg non.richards@wales.nhs.uk am fwy o fanylion.

Dyddiad cau ar gyfer y swydd hon: Hanner nos, dydd Gwener, 30 Mawrth 2018.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)