Cyfieithydd

Trosolwg

Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £32,548 y flwyddyn ar Raddfa 7

Dyddiad Cau: 26/01/2018 (271 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd

Cyf: BU01533

Cyflog: Cyflog Cychwynnol - £32,548 y flwyddyn ar Raddfa 7

Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran gweinyddiaeth a darpariaeth academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg y Brifysgol). Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwaith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn holl adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd, cefndir academaidd cadarn, sgiliau iaith rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg a phrofiad o gyfieithu. Bydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac o dan bwysau, ond hefyd fel aelod o dîm. Disgwylir i’r sawl a benodir hefyd allu trin cyfrifiadur yn fedrus a defnyddio cymhorthion cyfieithu cyfrifiadurol.

Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn ei swydd ym mis Chwefror 2018 neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny. Bydd yn atebol i’r Pennaeth Cyfieithu.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Ifan Prys, Pennaeth Cyfieithu (01248 383253; i.prys@bangor.ac.uk) neu Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr (01248 388054; llion.jones@bangor.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Ionawr 2018

Sefydliad dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun Iaith ac sydd wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*