Cyfieithydd

Trosolwg

Cyfle cyffrous i ymuno ag un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaengar Cymru.

Cyflogwr: Cymen Cyf

Cyflog: Yn ôl profiad

Dyddiad Cau: 20/10/2017 (274 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cymen Cyf Pen Deitsh Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2AY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Manon Cadwaladr

Ffôn: 01286 674409

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Oriau Gwaith: 37.5 awr yr wythnos

Gwyliau Blynyddol: 21 + 8 Gŵyl y Banc + Dydd Gŵyl Ddewi (yn cynyddu bob 2 flynedd i hyd at 30 diwrnod y flwyddyn)

Pensiwn: 1% ar gyflog gros a 9% ar gyflog gros ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus

Buddion: Bonws blynyddol yn seiliedig ar elw

Bydd gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad cyfieithu proffesiynol yn y sector preifat neu gyhoeddus ac yn Aelod Sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (neu’n gweithio ar y lefel honno).

Prif Ddyletswyddau

• Cyfieithu testunau ysgrifenedig o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg
• Prawf ddarllen deunyddiau Cymraeg
• Golygu gwaith cyd gyfieithwyr
• Cyfrannu at wasanaeth cyfieithu ar y pryd y cwmni (dewisol)

Dyletswyddau cyffredinol

• Cynnal perthynas gadarnhaol gyda chwsmeriaid
• Cynnal trefniadaeth swyddfa effeithiol
• Ymroi i gyfrannu at ethos y tîm cyfieithu
• Cynnal a chyfrannu at gronfeydd data Cymen e.e. cof cyfieithu ac unrhyw gronfeydd termau
• Cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant / datblygiad proffesiynol parhaus

Cyffredinol

• Gallu gweithio’n hyblyg yn ôl gofynion y llwyth gwaith
• O bryd i’w gilydd gallai fod angen i’r cyfieithydd ymgymryd â dyletswyddau eraill mewn perthynas â chefnogi prosiectau eraill o fewn y cwmni

Os oes gennych chi ddiddordeb anfonwch neges at cymen@cymen.co.uk yn gofyn am ffurflen gais a rhagor o fanylion, neu mae croeso i chi gysylltu am sgwrs anffurfiol ar 01286 674409.

Mae Cymen yn aelod corfforaethol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Gyffredinol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)