Cyfieithydd Yr Iaith Gymraeg

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog yr Iaith Gymraeg a disgwylir iddynt weithredu gwasanaethau cyfieithu mewnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau a...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Cyflog: £25,951 - £27,668

Dyddiad Cau: 30/06/2017 (300 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Parc Busnes Forest View Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF72 8LX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

CYFIEITHYDD YR IAITH GYMRAEG
(Dros dro tan 31/03/2018)

CYFEIRNOD: NU297

GRADD 9

37 AWR YR WYTHNOS

CYFLOG £25,951 - £27,668

Mae’r swydd ddiddorol a heriol uchod wedi codi o fewn Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Pobl ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX.

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog yr Iaith Gymraeg a disgwylir iddynt weithredu gwasanaethau cyfieithu mewnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau a darparu gwasanaeth darllen proflenni i staff sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd yn y Gymraeg neu radd drwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â chymhwyster cyfieithu cydnabyddedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn gymwys wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a chymwysiadau Microsoft e.e. Word, Excel.

Cewch lawrlwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Disgrifiad Swydd oddi ar dudalen Gyrfaoedd ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais yw 12:00, hanner dydd ar y 30ain o Fehefin 2017.

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi’u cwblhau at: Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX. Mae’r dyddiad ar gyfer y cam dethol eto i’w gadarnhau.

Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Prawf Cyffuriau ac Alcohol a Gwiriad Diogelwch Gwasanaeth Datgelu’r Alban cyn i ni apwytntio’r person i’r swydd.

Rydym yn sefydliad cyfeillgar i deuluoedd a gweithredir system gweithio hyblyg.

Ystyrir opsiynau rhannu swydd. Nodwch yn glir ar eich cais os hoffech ymgeisio ar sail rhannu swydd.

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.

Croeso i chi gyfathrebu â ni yn Gymraeg neu Saesneg. Ni trinir Ffurflenni Cais wedi’u cwblhau yn Gymraeg yn llai ffafriol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn credu yng ngwir werth cael gweithlu amrywiol ac yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’r gymuned i wneud cais.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*