Cyfieithydd x 2

Trosolwg

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi dau gyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £27,668

Dyddiad Cau: 14/02/2018 (342 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Cyngor Rhondda Cynon Taf Y Pafiliynau, Cwm Clydach Tonypandy , Rhondda Cynon Taf, Cymru CF40 2XX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Steffan Gealy

Ffôn: 01443 570002

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

2 X Cyfieithydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi dau gyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Prif ddyletswydd deiliaid y swydd fydd cyfieithu dogfennau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae hyn yn rhan o amcan y Cyngor i gydymffurfio â safonau statudol newydd Llywodraeth Cymru.Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus chwarae rhan annatod ar draws yr holl ystod o wasanaethau'r Cyngor er mwyn hwyluso mentrau corfforaethol cyfrwng Cymraeg.

Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ac achlysuron y mae'r Cyngor yn eu trefnu. Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus radd yn y Gymraeg neu gyfwerth a bydd profiad blaenorol o weithio fel cyfieithydd o fantais. Bydd dulliau gweithio hyblyg yn bosibl o bryd i’w gilydd.Pe hoffech chi drafod manylion y swydd yn anffurfiol gyda Steffan Gealy, Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, croeso i chi'i ffonio ar (01443) 570002.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*