Cyfieithydd Iaith Gymraeg X2

Trosolwg

Mae'r tîm yn chwilio am ddau Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 03/05/2018 (319 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed, Caerffili, Cymru CF82 7PG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Iaith Gymraeg X2

Gradd 6 - £20,541-£23,111 (gydag atodiad y farchnad o £5,000 y flwyddyn)

Llawn Amser Parhaol

Mae'r tîm yn chwilio am ddau Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Hysbysebir y swyddi fel Gradd 6 - £20,541 - £23,111 gydag atodiad y farchnad ychwanegol o £5,000 i’w dalu mewn 12 rhandaliad ochr yn ochr â’r cyflog.

Mae'r swyddi yn ôl eu natur felly yn rhai Cymraeg hanfodol, a bydd y broses gyfweld yn cael ei chynnal drwy’r Gymraeg, gyda phrawf ysgrifenedig a phrawf prawf-ddarllen yn dilyn y cyfweliad.

Bydd y dyddiad cau ar Ddydd Iau 3ydd Mai 2018, gyda’r cyfweliadau yn cymryd lle ar ddydd Iau 24ain Mai 2018.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y swydd wedi i chi ddarllen y Swydd Ddisgrifiad a'r Manylion Personol, cysylltwch ag Anwen Cullinane ar 01443 864404 neu Jaci Evans ar 01443 864377 neu e-bostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk

Cyflwynwch gais ar-lein trwy www.caerffili.gov.uk/swyddi neu i ofyn am becyn cais ar bapur, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ar 01443 866522 neu minicom 01443 864303.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*