Cyfieithydd cynorthwyol Cymraeg

Trosolwg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd Cynorthwyol i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar. Prif nod y swydd fydd cynorthwyo wrth ddarparu...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £28,936 i £32,548

Dyddiad Cau: 19/04/2018 (333 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol

Rhif Swydd SD01459
Hysbysebu Adran Gwasanaethau Academaidd
Math o Gytundeb Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau 19-04-2018
Cyflog:

£28,936 i £32,548 y flwyddyn (pro rata i weithwyr rhan-amser), yn ogystal â buddion pensiwn.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus ar waelod y raddfa gyda chynyddran ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

APM Gradd 7.

Rydym am recriwtio Cyfieithydd Cynorthwyol i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg. Prif nod y swydd fydd cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd ar Gampws Parc Singleton a bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaethau i gymuned gyfan y Brifysgol, gan gynnwys Colegau, Gwasanaethau Proffesiynol a myfyrwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Uwch-gyfieithydd a’r Cyfieithwyr Cynorthwyol i sicrhau bod Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg y Brifysgol yn darparu cyfrwng allweddol i alluogi'r Brifysgol i fodloni darpariaethau Deddf yr Iaith Gymraeg.

Yr hawl gwyliau blynyddol yw 31 diwrnod y flwyddyn a gwyliau banc (pro rata i staff rhan-amser).

Byddwn yn llunio'r rhestr fer yn yr wythnos sy'n dechrau 23 Ebrill 2018.

Cynhelir y cyfweliadau yn yr wythnos sy'n dechrau 30 Ebrill 2018.

Anfonwch unrhyw ymholiadau anffurfiol at Jessica Brown, Uwch-gyfieithydd y Brifysgol, drwy e-bostio j.r.brown@abertawe.ac.uk

I wneud cais am y swydd hon, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, gan roi enghreifftiau o sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf yn y fanyleb person. Rhaid i chi ddangos eich bod yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol er mwyn cyrraedd y rhestr fer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*