Cyfieithydd Cymraeg dan Hyfforddiant

Trosolwg

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy'n ymwneud â chynnig gwasanaeth....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 13/10/2017 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Post 6448br

Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i ymuno â Phrifysgol Caerdydd. Rydym wedi tynnu bond gwerth £300m yn rhan o’n strategaeth, Y Ffordd Ymlaen, ac rydym nawr yn buddsoddi'r arian hwn mewn rhaglenni cyfalaf fydd yn trawsnewid y Brifysgol. Yn ogystal, rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg. Mae'r broses ehangu hon yn cynnwys penodi cyfieithydd dan hyfforddiant ar gyfer y tîm.

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy'n ymwneud â chynnig gwasanaeth cyfieithu o’r radd flaenaf (Saesneg>Cymraeg a Chymraeg>Saesneg) drwy ddefnyddio eich sgiliau a'ch profiad o'r Gymraeg. Byddwch hefyd yn datrys problemau'n annibynnol a defnyddio crebwyll a chreadigrwydd i awgrymu'r ffordd orau o ddatrys problemau wrth iddynt godi.

Byddwch yn aelod brwdfrydig o’r tîm ac yn gallu gweithio o dan bwysau mewn amgylchedd proffesiynol er mwyn darparu cyfieithiadau o safon uchel yn brydlon. Yn ogystal â sgiliau cyfieithu rhagorol, dylai fod gennych brofiad perthnasol o ymateb i geisiadau cyfieithu yn unol â gofynion a therfynau amser amrywiol.

Swydd amser llawn a phenagored (35 awr yr wythnos) yw hon ac mae modd dechrau ar unwaith.

Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 13 Hydref 2017

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*