Cyfieithydd (2 swydd)

Trosolwg

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £23,398 - £24,964

Dyddiad Cau: 08/05/2018 (322 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan Rheidol, Aberystwyth a/neu Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lowri Edwards

Ffôn: 01545 572005

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd (2 swydd)

Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth a/neu Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron

Cyflog: £23,398 - £24,964

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion Cytundebau Lefel Gwasanaeth Cyrff Llywodraethu’r Ysgolion, mewn modd sy’n effeithiol ac yn effeithlon.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar 01545 572005 neu ar e-bost Lowri.Edwards@ceredigion.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 8fed Mai 2018

I ymgeisio am y swydd ewch i wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)