Cyfieithydd (2 swydd)

Trosolwg

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £30,153 - £31,601

Dyddiad Cau: 08/05/2018 (314 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa Aberaeron, Ceredigion, Cymru SA46 0PA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lowri Edwards

Ffôn: 01545 572005

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd (2 swydd)

Lleoliad: Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron

Cyflog: £30,153 - £31,601

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion Cytundebau Lefel Gwasanaeth Cyrff Llywodraethu’r Ysgolion, mewn modd sy’n effeithiol ac yn effeithlon.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar 01545572005 neu ar e-bost Lowri.Edwards@ceredigion.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 8fed Mai 2018

I ymgeisio am y swydd ewch i wefan Cyngor Sir Ceredigion

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)