Cyfieithwyr dan hyfforddiant/Cyfieithwyr/Uwch Gyfieithwyr

Trosolwg

Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm unwaith eto ac yn chwilio am gyfieithwyr ar bob lefel.

Cyflogwr: Prysg

Cyflog: £18,500 - £35,000*

Dyddiad Cau: 16/07/2018 (252 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

15 St Andrews Crescent Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia James

Ffôn: 02920 668081

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Fel un o brif gwmnïau cyfieithu Cymru, sydd â bron i 30 mlynedd o brofiad, mae gennym ystod eang a diddorol o gleientiaid a bydd eich gwaith yn adlewyrchu hynny. Cynigir sawl cyfle i gyflawni dyletswyddau ychwanegol hefyd os hoffech ehangu eich rôl o fewn y cwmni. Rydym hefyd yn defnyddio’r feddalwedd cof cyfieithu ddiweddaraf sy’n amhrisiadwy ac yn rhan annatod o’n gweithdrefnau.

Os hoffech ddod yn aelod o dîm gweithgar a phrofiadol Prysg, gan helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf, cysylltwch â ni.

Rydym yn chwilio am:

Uwch Gyfieithwyr
(£27,000 - £35,000 + buddiannau*)

Cyfieithwyr
(£21,000 - £25,500 + buddiannau*)

Cyfieithwyr dan hyfforddiant
(£18,500 – £20,500 + buddiannau*)

*Buddiannau i gynnwys pensiwn a chynllun iechyd.

Cynigir 25 diwrnod o wyliau yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus yn ogystal â gwyliau banc (sy’n cynnwys Dydd Gŵyl Dewi i’w gymryd unrhyw bryd).

Lleolir pob swydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol rydym yn chwilio am unigolion llawn amser, 35 awr yr wythnos, ond ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser ar lefel uwch gyfieithydd a chyfieithydd. Dylai’r sawl sy’n ymgeisio am swydd uwch gyfieithydd feddu ar o leiaf ddwy flynedd o brofiad proffesiynol a/neu fod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

I gael ffurflen gais a swydd-ddisgrifiad, e-bostiwch niaj@prysg.cymru neu ffoniwch 02920 668081.

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf.

Cynhelir y cyfweliadau ar 25/26 Gorffennaf.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*