Cyfarwyddwr / Rheolwr Ymchwil a Datblygu

Trosolwg

Mae IAITH yn chwilio am Gyfarwyddwr neu Reolwr Ymchwil a Datblygu i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni.

Cyflogwr: IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/07/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Kathryn Jones

Ffôn: 01745 222 053

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweler disgrifiad manwl yn y disgrifiad swydd isod neu ar ein gwefan www.iaith.cymru

Gallwch gyflwyno cais trwy yrru CV a llythyr cais sy’n manylu ar eich addasrwydd ar gyfer y swydd at:

Y Rheolwr Gyfarwyddwr,
IAITH Cyf.,
Uned 3,
Parc Busnes Aberarad, Castellnewydd Emlyn,
Sir Gâr,
SA38 9DB.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd Rheolwr Ymchwil a Datblygu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)