Cyfarwyddwr Darlledu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Darlledu proffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdio deledu brysur yn Llanelli. Fel Cyfarwyddwr Darlledu mi fyddwch yn gyfrifol am ddelwedd a theimlad...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: I’w gadarnhau

Dyddiad Cau: 31/12/2017 (51 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan Tinopolis Park Street Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Swyddi@Tinopolis.com

Ffôn: 01554 880880

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y Swydd:

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Darlledu proffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdio deledu brysur yn Llanelli. Fel Cyfarwyddwr Darlledu mi fyddwch yn gyfrifol am ddelwedd a theimlad creadigol ein rhaglenni dyddiol Heno a Prynhawn Da. Bydd profiad yn fantais ond byddwn hefyd yn ystyried cais wrth unigolyn sydd â’r awydd i hyfforddi fel cyfarwyddwr.

Rhaid bod â gallu i drosglwyddo eich gweledigaeth greadigol mewn arddull gyfeillgar a hawdd i’w ddeall a chael y gorau allan o’ch cydweithwyr yn y tîm cynhyrchu gan greu golwg, naws a theimlad drawiadol i’r rhaglenni.

Mae agwedd bositif, frwdfrydig yn hanfodol ar gyfer y rôl yma yn ogystal â’r gallu i weithio’n dda gydag eraill.

Lleoliad: Llanelli

Crynodeb:

Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw o’n stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol.

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol:

• Dealltwriaeth o systemau Ross Vision Mixers, Avid iNews, Avid Airspeed, Grass Valley K2 Dyno a Summit
• Gweithio yn agos gyda’r cynhyrchydd yn rheoli amryw o ffynonellau
• Arwain a chyfarwyddo tîm cynhyrchu'r galeri
• Diddordeb mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol sydd yn ymwneud â Chymru neu Gymry
• Dealltwriaeth o anghenion neu ofynion golygyddol
• Agwedd adeiladol ac ymroddgar tuag at welliannau i’r rhaglenni

Nodweddion personol:

• Y gallu i wneud penderfyniadau cyflym a datrys problemau gan gadw yn bwyllog o dan bwysau
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
• Y gallu i ddeall a rhannu cysyniadau newydd a hynny mewn dull syml ac effeithlon
• Agwedd frwdfrydig, hyblyg sydd â ffocws ar waith tîm a chydweithrediad
• Gafael dda ar yr iaith Gymraeg, elfen sy’n hanfodol ar gyfer swydd sy’n ymwneud â rhaglenni wedi eu creu a’u darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Dyddiad cau: 31 Rhagfyr 2017

Anfonwch eich CV, gan gynnwys llythyr eglurhaol i:

swyddi@tinopolis.com

Neu:

Swyddi
Tinopolis Cymru
Canolfan Tinopolis
Stryd y Parc
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3YE

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*