Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

Trosolwg

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid yn cyfrannu at ddylunio deilliannau cynnyrch sy'n adlewyrchu anghenion a gofynion tenantiaid ynni'r llanw o fewn y parth a'n prif arianwyr a rhanddeiliaid sydd...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (360 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Menter Môn Neuadd y Dref Llangefni Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 725722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid yn cyfrannu at ddylunio deilliannau cynnyrch sy'n adlewyrchu anghenion a gofynion tenantiaid ynni'r llanw o fewn y parth a'n prif arianwyr a rhanddeiliaid sydd â disgwyliadau gennym ni.

Mae'n hollbwysig bod gan y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid ddealltwriaeth a gwybodaeth benodolo oddefiado ran anghenion cwsmeriaid a rhanddeiliaid a’ramgylchedd rheoleiddio sy'n berthnasol i gymhwysedd a chydymffurfiaeth prosiectau ERDF.

Yn bennaf, mae'r swyddangen rhywunsydd â dealltwriaeth o anghenion y prosiect ERDF wrth gyflawni ei ganlyniadau ar amser ac o fewn y gyllideb, yn ogystal â’ramcanion ehangach o ddarparucaniatâd a seilwaith ar gyfer ystod o ddatblygwyr technoleg.

Mae Menter Mon yn cychwyn ar gynllun Ynni Mor Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol fydd yn cydweithio gyda amrediad o ddatblygwyr ynni mor, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddol yn Mon.

Mae hwn yn gynllun 3 blynedd a mae Menter Mon yn cynnig pensiwn llawn.

Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

Swyddi Rhan Amser

£48k

Defnyddiwch y blwch e-bost uchod er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*