Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol

Trosolwg

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol byddwch yn cychwyn yn y swydd ar gyfnod cyffrous, gan fod yn aelod allweddol o'r uwch dîm rheoli.

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: tua £80,000

Dyddiad Cau: 08/11/2017 (255 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

CBAC 245 Rhodfa'r Gorllewin Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 2YX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Odgers Cymru

Ffôn: 02920 783 050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol, CBAC

Caerdydd, cyflog a buddion cystadleuol

Mewn byd addysg sy'n gymhleth ac yn newid yn gyson, mae CBAC yn un o brif sefydliadau dyfarnu'r DU. Gyda chofnod o lwyddiant dros gyfnod o oddeutu 70 mlynedd a throsiant blynyddol o fwy na £40m mae aelodau'r staff, tua 400 mewn nifer, yn gweithio gydag arholwyr ac aseswyr i ddarparu cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol o ansawdd uchel i fyfyrwyr ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rhan hanfodol o'r gwaith o helpu dysgwyr, a'u hathrawon, wireddu eu potensial yw'r adnoddau addysgol a'r asesiadau mae'r corff yn eu darparu.

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol byddwch yn cychwyn yn y swydd ar gyfnod cyffrous, gan fod yn aelod allweddol o'r uwch dîm rheoli. Byddwch yn arwain Cyfarwyddiaeth sydd newydd gael ei chyfuno gan greu uned a chanddi bortffolio amrywiol a heriol o gyfrifoldebau. Cynigiwch gyfeiriad strategol o ran datblygu cymwysterau, darparu adnoddau addysgol, DPP a gwaith ein tîm gwasanaethau iaith. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm amlddisgyblaethol mawr, gan gynnig ysbrydoliaeth iddyn nhw sicrhau bod y safonau o wasanaeth i gwsmeriaid CBAC o'r radd flaenaf, a bod y sefydliad yn gallu ymateb a gweithredu'n hyblyg i ofynion sy'n newid o hyd.

Os ydych chi'n unigolyn sydd â chofnod o arwain yn strategol ar draws cwricwlwm, cymwysterau neu asesu, ynghyd â phrofiad o arwain pobl, adeiladu perthnasoedd a nodi cyfleoedd i dyfu'r farchnad, ymgeisiwch isod. Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050.

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw dydd Mercher 8 Tachwedd erbyn canol dydd.

Sut i Ymgeisio

Er mwyn ymgeisio, dylech gyflwyno eich CV, manylion cyflog a llythyr eglurhaol yn nodi pam yr hoffech gael eich ystyried am y swydd hon a sut rydych yn bodloni'r gofynion hyn erbyn dydd Mercher 8 Tachwedd erbyn canol dydd.

I ymgeisio e-bostiwch eich cais at 62916@odgersberndtson.com

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a wneir yn Saesneg.

Anfonir ymateb wedi'i awtomeiddio at bob cais. Os hoffech siarad ymhellach â thîm Odgers Cymru wedi'i leoli yng Nghaerdydd, ffoniwch 02920 783 050.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Briff yr Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)