Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Trosolwg

Arwain a bod yn gyfrifol am yr Adran Cyllid ac Adnoddau er mwyn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau rheolaeth ariannol, cyfrifyddu, rheoli trysorlys, rheoli risg, Adnoddau Dynol, Ysgrifennydd Cwmn

Cyflogwr: Tai Gogledd Cymru

Cyflog: £75 - £80k

Dyddiad Cau: 26/03/2018 (263 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Plas Blodwel, Llandudno Junction Llandudno Junction, Conwy, Wales LL31 9HL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mark Glinwood

Ffôn: 07944411484

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

I fod ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nesaf byddwch yn gyfrifydd cymwys wedi cael profiad eang o heriau cyllidol a chyda ddiddordeb mewn meysydd arbenigol fel rheoli trysorlys. Bydd eich meddwl strategol yn cyd-fynd â’ch ffordd bragmataidd o weithio, yn eich galluogi i weithio yn effeithiol gyflym ac i gyflawni yn y rôl.

Bydd eich capasiti personol i gael y gorau allan o bortffolio cymysg, sy’n cynnwys Cyllid, AD, TGCh, rheoli cytundebau, ac elfennau o lywodraethiant yn sicrhau eich bod yn sefyll allan fel ymgeisydd sydd am ddringo. Bydd eich ymrwymiad i dwf proffesiynol yn fodel rôl i’r rhai y byddwch yn eu harwain ac yn sicrhau bod diwylliant o welliant parhaus yn norm.

P’un ai os yw hon yn swydd Cyfarwyddwr gyntaf i chi, neu os ydych wedi eich profi eisoes ar y lefel hon – mae eich uchelgais i sicrhau canlyniadau cadarnhaol a pherfformiad uchel yn fwy pwysig. Byddwch yn deall gwerth arwain gyda deallusrwydd emosiynol ac yn cael eich denu at y rôl hon oherwydd ein gwerthoedd ni, ein tîm ymroddgar a’n pwrpas cymdeithasol sydd mor bwysig i bob dim a wnawn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*